Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tại Goodyear, chúng tôi làm việc tích cực để đưa đến chất lượng tốt nhất trong từng công việc bao gồm cách chúng tôi quản lý việc kinh doanh. Sau đây là các giá trị được chia sẻ để định nghĩa những việc được mong đợi ở mỗi cá nhân và cả chúng tôi:

 

  • Chúng tôi cam kết về chất lượng… trong mọi thứ – sản phẩm, quy trình, phẩm hạnh và đạo đức.
  • Chúng tôi cam kết với sự trung thực, chính trực và tôn trọng. Chúng tôi đối xử với cá nhân khác cách mà chúng tôi muốn nhận được như vậy, và không có ngoại lệ.
  • Chúng tôi cam kết việc quan tâm đến môi trường xung quanh và cộng đồng… từ việc nhỏ đến lớn. Môi trường của chúng ta không chỉ đơn thuần là thế giới tự nhiên, mà còn có các nhà máy, cửa hàng, văn phòng và các nơi kinh doanh khác. Cộng đồng, nơi chúng ta sinh sống và làm việc, từ thiện và giúp đỡ lẫn nhau.
  • Chúng tôi cam kết về văn hóa tập trung học hỏi. Chúng tôi khuyến khích việc chia sẻ, rèn luyện và tìm kiếm liên tục cho những ý tưởng – những việc thực hành tiếp theo – trong và ngoài công ty
  • Chúng tôi cam kết việc mở rộng, thảo luận thẳng thắn và minh bạch các vấn đề của chúng tôi. Tất cả các nhân viên sẽ thấy tự tin rằng họ có thể đưa ra các vấn đề, đặt câu hỏi và chỉ ra các vấn đề mà không lo sợ về hậu quả. Chúng tôi không chỉ đơn thuần hỗ trợ hay chấp nhận cách hành xử này mà là chúng tôi khuyến khích. Một khi vấn đề được đặt ra, chúng tôi giải quyết với tinh thần đồng đội, hướng đến cách giải quyết phù hợp với mục tiêu chung của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Có câu hỏi cho chúng tôi? Hãy gửi email cho chúng tôi để được trả lời một cách sớm nhất

Liên hệ với chúng tôi