CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Cơ Sở và Chính Sách Bảo Mật
Công ty Lốp xe và Cao su Goodyear, sau đây gọi là “Goodyear”, xem các thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên bạn, điạ chỉ bưu điện, e-mail hoặc số điện thoại là riêng tư và bảo mật. Do đó, thông tin cá nhân bạn cung cấp được lưu trữ an toàn, chỉ được truy cập bởi nhân viên có thẩm quyền hoặc những đại lý được ủy quyền, và trong trường hợp ngoại lệ của thông tin đăng ký lốp xe trực tuyến (xem bên dưới) chỉ được sử dụng để chỉ tiếp thị sản phẩm hoặc nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Goodyear sẽ không tiết lộ bất ký thông tin cá nhân nào cho các tổ chức khác.

 

Thu Thập Thông Tin
Khi bạn vào trang web Goodyear, không ai biết bạn là ai. Thông tin cá nhân không được thu thập. Tuy nhiên, một vài chỗ của trang web chúng tôi, có thể yêu cầu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email, v.v….cho các mục đích như thư tư, mua hàng hoặc là tham gia khảo sát trực tuyến.

Goodyear cũng có thể giữ lại những thông tin liên lạc điện tử mà bạn gửi đến cho các đại diện dịch vụ khách hàng, điều hành trang web hoặc những nhân viên khác của chúng tôi. Các thông tin này chỉ sẽ có thể được sử dụng trong nội bộ Goodyear nhằm để tiếp tục cải thiện dịch vụ khách hàng.

Trang Web Goodyear theo dõi thông tin về các lần truy cập vào các trang web. Chẳng hạn, số liệu thống kê để biệt được số lượng khách truy cập vào trang web hằng ngày, những lần tải tập tin và truy cập từ nước nào. Số liệu thống kê tổng hợp nầy được sử dụng để làm cho trang web đáp ứng tốt hơn yêu cầu khách hàng và nó cũng có thể cung cấp cho người khác, nhưng số liệu thống kê sẽ không bao gồm những thông tin cá nhân và không được dùng để thu thập như thông tin như thế.

Có một công nghệ được gọi là “cookies” có thể được dùng để cung cấp cho bạn các thông tin phù hợp với từng yêu cầu Một cookie là một yếu tố dữ liệu mà trang web có thể gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó có thể được lưu trên hệ thống của bạn. Chắc chắn trang web Goodyear có thể sử dụng cookies để chúng tôi có thể phục vụ người sử dụng tốt hơn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn khi nhận được một tập tin cookies, cho bạn quyền để quyết định chấp nhận nó hay không.

 

Sử Dụng Thông Tin
Goodyear có thể sử dụng thông tin người sử dụng cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như cung cấp một dịch vụ, đo lường mức độ quan tâm của khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ hoặc thông báo người sử dụng về những sản phẩm và chương trình mới. Điều này có thể dựa trên thông tin có được từ những cuộc khảo sát, thông tin hiện sở thích mua sắm hoặc email gửi đến trang web Goodyear.

Bất kỳ những danh sách nào được sử dụng để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ đều được xây dựng và quản lý nghiêm ngặt theo các điều kiện về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân khách hàng. Goodyear sẽ cố gắng hết sức trong nổ lực của mình để đáp ứng tất cả yêu cầu về xóa tên từ bất kỳ thư từ hoặc danh sách email nào.

 

Thông Tin Đăng Ký Mua Lốp Xe Trực Tuyến
Bất kỳ những thông tin có được từ người sử dụng trong mẫu đăng mua lốp xe trực tuyến sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác theo qui định của pháp luật, và cũng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào khác. Tất cả thông tin bạn cung cấp trong mẫu đăng ký lốp xe được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và không được sử dụng cho bất lỳ mục đích nào khác.

 

Tiết Lộ ThôngTin
Bởi Goodyear xem thông tin cá nhân, chúng tôi lưu giữ là được bảo mật, chính sách chúng tôi là không tiết lộ thông tin cá nhân thu thập trực tuyến cho bên thứ ba, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật, tòa án, điều tra của chính phủ hoặc thủ tục tố tụng. Goodyear không bán, cho thuê hoặc truyền tải thông tin cho bất kỳ tổ chức nào khác.

 

Liên kết các trang Web khác
Trang web Goodyear có thể chứa các đường liên kết tới các trang web khác, và chúng tôi cố gắng hết sức để liên kết chỉ đến các trang web tiêu chuẩn cao và tôn trọng sự bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web khác.

 

Đối với thiếu niên
Goodyear không chủ định thu thập bất cứ thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ và số điện thoại) từ những thiếu niên dưới 13 tuổi trên trang web của mình. Goodyear sẽ hướng dẫn cụ thể để thiếu niên dưới 13 tuổi không gửi những thông tin lên trang web. Hiện nay, chúng tôi không cho họ đăng ký hoặc tham gia bất kỳ các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi nào trên trang web. Tuy nhiên, nếu cha mẹ hay người giám hộ của họ tin rằng con em họ đã cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi, thì những vị đại diện này có thể nên liên hệ với Goodyear nếu muốn xóa bỏ những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nếu goodyear biết được những thông tin cá nhân của những vị thành niên dưới 13 tuổi này dưới hình thức phục hồi trên trang web, chúng tôi sẽ xóa hết những thông tin này. Ngoài ra, những vị thành niên dưới 18 tuổi nên được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân lên trang web.

 

Miễn Trừ Trách Nhiệm
Bằng cách sử dụng trang web Goodyear, bạn đồng ý chính sách bảo mật của Goodyear. Nếu bạn không đồng ý chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền để thay đổi, bổ sung, sửa đổi, thêm hoặc bớt từng phấn của chính sách nầy vàoi bất kỳ lúc nào. Vui lòng thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật những thay đổi. Việc bạn sử dụng tiếp tục các trang web của chúng tôi sau khi có những thay đổi về điều khoản, có nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi đó.