GOODYEAR NẰM TRONG TOP 100 NHỮNG CÔNG TY SÁNG TẠO HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

28 Nov 11

Goodyear vừa được công nhận nằm trong top 100 công ty sáng tạo hàng đầu thế giới theo đánh giá của hãng thông tấn Thomson Reuters – Một trong những hãng thông tấn hàng đầu nước Mỹ. Đây là giải thưởng dành cho những công ty không ngừng đổi mới và dẫn đầu về công nghệ, sự đảm bảo, khả năng thương mại hóa những phát minh và có sự ảnh hưởng đến công nghệ tương lai – Theo ông David Brown – chủ tịch doanh nghiệp IP Solution của Thomson Reuters.

“Sự ghi nhận này của Thomson Reuters là bằng chứng xác thực nhất cho việc không ngừng sáng tạo của Goodyear trong ngành công nghiệp lốp xe”- Phát biểu của ông Jean-Claude Kihn, giám đốc kỹ thuật của Goodyear “sáng tạo những công nghệ xuất sắc là yếu tố hàng đầu trong sứ mệnh của Goodyear nhằm cung cấp những lốp xe chất lượng cao nhất cho khách hàng và người tiêu dùng”.

Thomson Reuters đã tập hợp những phát minh và bảng liệt kê các trích dẫn để đánh giá công bằng giữa các công ty dựa trên 4 yếu tố: tỉ lệ thành công của các phát minh, danh mục các phát minh trên toàn cầu, ảnh hưởng của những phát minh này trong các tài liệu trích dẫn và khối lượng tổng thể của các phát minh. So sánh tài chính được rút ra trên nền tảng các thông tin tài chính của thông tấn Thoson Reuter Eikon dang có.

Goodyear là một trong 40 công ty của Mỹ nhận được chứng nhận này, các công ty còn lại ở khu vực Châu Âu và Châu Á.

Ứng dụng vào sứ mệnh của Goodyear

Mục tiêu toàn cầu: không ngừng đổi mới theo định hướng của thị trường là động lực cho sự thành công trên toàn cầu của công ty, cũng giống như việc gia tăng giá trị sản phẩm thúc đẩy hình ảnh thương hiệu cho người tiêu dùng

Sẻ chia giá trị: sự công nhận này phản ánh khả năng của Goodyear luôn mang đến chất lượng cao nhất trong nhưng sản phẩm của mình

Tiêu biểu của khả năng lãnh đạo: Goodyear là một trong những công ty dẫn  trong ngành lốp vì khả năng  không ngừng sáng tạo và đưa ra những quyết định dũng cảm

894_chung thuc