preload

Goodyear nhận giải thưởng MANNY từ chương trình “Không Xả Thải Ra Bãi Rác”

24 Jul 12

Công ty Goodyear vừa nhận giải thưởng Manny trong danh mục “Sáng kiến Xanh” của tạp chí Inside Business – tạp chí doanh nhân xuất bản định kỳ hai tuần tại Đông Bắc Ohio. Gỉai thưởng này là sự chứng nhận của chương trình “Không xả thải ra bãi rác” của Goodyear (Goodyear’s Zero Waste to Landfill program).

Từ năm 2008, Goodyear đã không xả thải rác công nghiệp ra bãi rác nào trong 53 nhà máy trên toàn thế giới. Sáng kiến này bắt đầu từ năm 2006 để giảm sự tác động đến môi trường thông qua việc yêu cầu tất cả các nhà máy hạn chế, tái sử dụng và tái chế rác thải trong sản xuất.

“Goodyear tin tưởng rằng chương trình “Không xả thải ra bãi rác” là đại diện cho các bước tiếp theo về trách nhiệm quản lý môi trường, thông qua hai khía cạnh là quản lý hiệu quả các sản phẩm phụ và loại bỏ rác thải tại các bãi rác” ông Dave Chapman- Gíam đốc phụ trách Y tế, Môi trường và An toàn của Goodyear phát biểu “là một trong những sứ mệnh của tập đoàn, chúng tôi đang cố gắng để bảo vệ môi trường và cộng đồng và chương trình “Không xả thải ra bãi rác” đã đạt được cả hai mục tiêu trên”

Ngoài giải thưởng Manny năm 2012 cho chương trình “không xả thải ra bãi rác”, Goodyear đã nhận được giải thưởng Manny 2011 trong hạng mục “Môi trường làm việc an toàn” cho chiến lược an toàn nội bộ của công ty “No One Gets Hurt”.

Trong 15 năm qua, giải thưởng Manny đã công nhận những thành tích trong ngành sản xuất tại Đông Bắc Ohio về những thành quả,  đổi mới và thực hành tốt nhất. Từ năm 1998, giải thưởng Manny  đã công nhận hơn 100 nhà sản xuất rất xuất sắc trong các lĩnh vực như phát triển sản phẩm, các sáng kiến ​​xanh và môi trường làm việc.

Goodyear là một trong những công ty lốp xe lớn nhất thế giới với khoảng 73.000 nhân viên hoạt động trong 54 nhà máy tại 22 quốc gia trên khắp thế giới. Với hai trung tâm nghiên cứu đổi mới công nghệ tại Akron, Ohio và Colmar-Berg, Luxembourg để phát triển những sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp lốp.